Prețurile și tarifele pentru serviciile de evidență contabilă variază cu activitatea firmei dumneavoastră, cu numărul de facturi, angajați, proiecte, activități conexe, corectitudinea înregistrărilor anterioare, etc.

Flexibilitate în timp

De la start-up cu zero activitate, prin stagiu de dezvoltare și până la corporație, fiecare firmă își schimbă cerințele și nivelul de grijă acordată.

Flexibilitate on-start

Pentru societățile nou înființate se stabilește un tarif minim timp de 3 luni, până când acestea încep derularea activității, moment în care se va negocia un tarif în raport cu nivelul activității, complexității și durata executării lucrărilor.

Flexibilitate individuală

Clienții noștri care aduc alte firme portofoliului ORCA RA beneficiază de reduceri la facturile emise pe o perioadă limitată. Vă mulțumim pentru recomandare.

Refacere evidenta contabila

Tarifele pentru acest serviciu se vor negocia în urma unei întâlniri cu clientul, după ce vor fi stabilite câteva din criteriile: durata lucrării, perioada care trebuie refăcută, declarațiile care trebuiesc revizuite sau întocmite, etc.

Prin profesionalism, experiență, seriozitate și responsabilitate încercam să fim partenerul dumneavoastră de încredere, cel care vă stă la dispoziție și vă acordă suport în tot ce întreprindeți.

Ne deplasam la sediul clienților pentru ridicarea actelor și ori de cate ori este necesară prezența noastră.

Contact

Pentru a obține un tarif estimat pentru firma dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin oricare din metodele de contact din sectiunea de contact a site ORCA, și nu uitați să specificați detaliile activității firmei dumneavoastră: